Wednesday , September 18 2019

Дорноговь аймгийн хөрсний цөлжилтийн мониторингийн судалгааны ажил

Хөрсний цөлжилтийн мониторингийн судалгааг “Цөлжилтийн хяналт шинжилгээний заавар” гарын авлагын арга зүйд тулгуурлан 2019 оны 7 дугаар сарын 22-оос 8 дугаар сарын 08-н хүртэл хугацаанд 14 сумын зогсоол цэгт судалгааны ажлыг явуулсан.

Тухайн сумын төвийн цэгүүд дээр Хөрсний зүсэлтийн морфологи бичиглэл, хөрсний ялзмагт давхаргын зузаан, өнгөн хөрсний эвдрэл, хөрсний гадарга дээрх элсэн хуримтлал, хөрсний ус нэвтрүүлэх чадвар зэргийг тодорхойлон хийж гүйцэтгэсэн.

Хөрсний ялзмагийн агууламж, давсжилт, нягт, хөрсний урвалын орчин зэргийг лабораторийн нөхцөлд тодорхойлон ажиллаж байна.

IMG_2911 20190722_171904 IMG_2580

About dornogovi.namem.mn

Check Also

Зуншлага, бэлчээрийн даацын мэдээ

Зуншлагын байдал 8 дугаар сарын 20-ны байдлаар нийт нутгийн 30 гаруй хувьд зуншлага хэвийн, 50 ...