Tuesday , February 18 2020

Өртөө харуулын техникч нарын сургалт семинар болов

Цаг уурын шинжилгээний  өртөө харуулын нэгдсэн сургалт  2018 оны 05-р сарын 24-25-ны өдрүүдэд төв дээр зохион байгуулагдаж, сургалтанд салбаруудын ажлын явц, тайлан, цаг уурын ажиглалтын технологи, нийтлэг гаргадаг алдаа, үүл үзэгдэл, шуурхай мэдээ, бэлчээрийн төлөв байдлын ажиглалт, бэлчээрийн ургамлын үзэгдэл зүйн ажиглалт,  хувь хүний зан төлөвийн тодорхойлолт, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, санхүүгийн холбогдолтой мэдээ, мэдээлэл, ярилцлага, цаг уурын програм хангамжууд, цахим хаягийг ашиглах, автомат станцад гарч буй гэмтэл зэрэг сэдвээр сургалтууд явагдлаа.

IMG_9932

IMG_9933

About dornogovi.namem.mn

Leave a Reply