Friday , February 23 2018

МУ-ын хүний эрхийг хамгаалах үндэсний комисс сэдэвт сургалт боллоо

2017 оны 10-р сарын 02-ны өдөр нийт албан хаагчид “Хүний эрхийг хамгаалах үндэсний комисс” сэдэвт сургалтанд хамрагдлаа.

About dornogovi.namem.mn

Check Also

Өртөөдийн дарга нарын сургалт боллоо

                  Сургалтанд тус газрын өртөөдийн ажлын тайлан, төлөвлөгөөний биелэлт, хүйтний улирлын ажиглалтын технологи, мэдээлэл үйлчилгээний ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>