Saturday , May 26 2018

Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний салбарын нягтлан бодогчдын сургалт боллоо

                      Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний салбарын нягтлан бодогчдын семинар, сургалт 2017 оны 9 дүгээр сарын 21-22 өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо боллоо.

                  Сургалтанд тус салбарын төв, орон нутгийн байгууллагын нягтлан бодогч нар хамрагдсан бөгөөд төсвийн өнөөгийн байдал, Улсын Секторын Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандарт, цахимаар санхүүгийн тайлан гаргах заавар зөвлөмж, сангийн сайдын тушаал, заавар журмын өөрчлөлт, Цаг уур, орчны шинжилгээний салбарын шилэн дансны мэдээлэл, хэрэгжилт, төрийн өмчийн хөрөнгө эзэмшилт, ашиглалт, төсвийн төсөл боловсруулахад анхаарах асуудал, салбарын 2018 оны төсвийн төсөл, 2017 оны худалдан авалт зэрэг сэдвүүдээр сургалт явагдав.

cover nyzbo.1X3A6600

About dornogovi.namem.mn

Check Also

УЦУОШГазар техник технологийн шинэчлэлт хийлээ

        2018 оны 03-р сарын 19-22 өдрүүдэд байгууллагын бүх дотоод сүлжээний утсыг шинээр татах ажлыг ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>