Tuesday , October 24 2017

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СТАТИСТИК СУДАЛГАА

Боловсролын байдал:
Магистр 1,Магистрант 1 Бакалавр зэрэгтэй 30, Дипломын дээд 1, Тусгай дунд боловсролтой 9, Бүрэн дунд боловсролтой 24 ажилчин, албан хаагчид ажиллаж байна.

 

untitled

Ажилласан жил:

1-5 хүртэл жил ажиллаж байгаа -22

6-10 хүртэл жил ажиллаж байгаа -14

11-15 хүртэл жил ажиллаж байгаа -9

16-20 хүртэл жил ажиллаж байгаа -7

21–иос дээш жил     ажиллаж байгаа -14 ажилчин, албан хаагчид  байна.

Насаар нь ангилвал:

       18-25 хүртэл 13,

26-35 хүртэл 13,

36-41 хүртэл 19,

42-өөс дээш настай 17 хүн ажиллаж байгаа бөгөөд 18-35 хүртэлх насны 26 хүн ажиллаж байгаа нь нийт ажиллагсдын 42 хувийг эзлэж байна.

 

About dornogovi.namem.mn

Check Also

Цаг уурын ажиглагчийн мэргэжил олгох сургалт амжилттай боллоо

            2016  оны 11 дүгээр сарын 04 ны өдрөөс-25-ны өдрүүдэд цаг уурын ажиглагчийн мэргэжил олгох ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>