Monday , September 16 2019

Шалган туслах ажил

Нохой жилийн өвлийн хамгийн адаг сард шалган туслах ажлыг Ногооннуур, Дэлүүн сумын нутгаар хийж дуусгав. Тус сумдад ажиллахдаа сумдын удирдлагуудтай уулзах, өвлийн бэлтгэл ажил болон цас зудны байдалтай газар дээр нь танилцах, өндөр насны амралтанд гарсан ахмадуудтай уулзаж, өртөөдийн ажил байдалтай танилцав. Мөн Дэлүүн өртөөнд интернет нь ажилгүй болсон тул Цахилгаан Холбооны компани  мэргэжилтэнүүдтэй хамтарч ажиллаж гэмтлийг тодорхойлж, шон босгох дахин кавель татах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Ингэснээр тус өртөө интернет орчинд дахин чөлөөтэй ажиллаж мэдээ мэдээллээ өөрсдөө дамжуулж  эхлэв.   

Тухай root

Дахин шалгана уу!

Камера суурилуулав.

Тус төвийн контор, барилгын гадна, дотор талын камера эвдэрч ажиллагаагүй болсон тул дахин шинээр суурилуулав. ...

Leave a Reply