Wednesday , January 23 2019
Онцлох мэдээ

2017 оны жилийн ажлын тайлан хамгаалалт болов.

Тус газрын инженер, ахлах техникчдийн 2017 оны жилийн ажлын тайлан хамгаалалт 12 дугаар сарын 1-ны өдөр болов. Нийт ажилчид тайландаа 2017 онд тавьсан зорилтын биелэлт, авсан арга хэмжээ, биелэгдээгүй шалтгаан, төлөвлөгөө, үр дүнгийн гэрээний биелэлт, зохион байгуулалтын арга хэмжээ, ажлын дүн, харьцуулалт, сургалт, семинар, ШТА, хяналтын ажил, Брэнд бүтээгдэхүүн, тусгай захиалгат бүтээгдэхүүн, судалгаа, сурталчилгааны ажил, шинэ техник, технологи, программын нэвтрэлт, үр дүн, цаг агаарын мэдээний үйлчилгээ, үүрэг даалгаврын биелэлт, олон нийтийн ажилд оролцсон байдал, дүгнэлт зэргийг тусган үнэлэлт, дүгнэлт өглөө.

Тухай root

Дахин шалгана уу!

2018 оны 12 дугаар сарын 25-нд байгууллагын шинэ жилийн үйл ажилагааг зохион байгууллаа

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *