Wednesday , January 24 2018
Онцлох мэдээ

2017 оны жилийн ажлын тайлан хамгаалалт болов.

Тус газрын инженер, ахлах техникчдийн 2017 оны жилийн ажлын тайлан хамгаалалт 12 дугаар сарын 1-ны өдөр болов. Нийт ажилчид тайландаа 2017 онд тавьсан зорилтын биелэлт, авсан арга хэмжээ, биелэгдээгүй шалтгаан, төлөвлөгөө, үр дүнгийн гэрээний биелэлт, зохион байгуулалтын арга хэмжээ, ажлын дүн, харьцуулалт, сургалт, семинар, ШТА, хяналтын ажил, Брэнд бүтээгдэхүүн, тусгай захиалгат бүтээгдэхүүн, судалгаа, сурталчилгааны ажил, шинэ техник, технологи, программын нэвтрэлт, үр дүн, цаг агаарын мэдээний үйлчилгээ, үүрэг даалгаврын биелэлт, олон нийтийн ажилд оролцсон байдал, дүгнэлт зэргийг тусган үнэлэлт, дүгнэлт өглөө.

Тухай root

Дахин шалгана уу!

20171014_103646

Бүх нийтээр мод тарив

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар баталса “Мод тарих үндэсний өдөр” тус газрын албан хаагчид мод тарив. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>