Monday , November 23 2020

Баяннуур сумын цаг уурын станц, ус зүйн харуулд ээлжит шалган туслах ажил хийгдэв

2020 оны 10 дугаар сарын 27, 28 ны өдрүүдэд Баяннуур сумын цаг уурын станц болон ус зүйн харуулд 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй шалган туслах ажил хийгдэв. Үүнд:

 • Ажиглалтын хэмжилтийн технологи, мөрдөлт, алдаа дутагдал болон сар бүрийн хариу зааварчилгааны алдааны мөрөөр ажиллаж зааварчилав.
 • Климат мэдээний алдаа дутагдал болон хазайц бодох аргачлалыг зааж, автоматаар бодох аргыг компъютерт суурилуулж өгөв
 • Үүл, үзэгдлийн алдаа, дутагдал, электрон мэдээг шивэх тал дээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөв. 
 • Автомат станцын харьцуулалт хийж ажиллагаатай танилцав
 • Интернет ажиллагаа сүлжээний хуру гэр интернет суулгах тал дээр туршилт хийв
 • Зогсоол цэг бүрт цөлжилтийн шинэ аргачлалаар шинжилгээ хийж,  дээж авах ажил гүйцэтгэв
 • Мэдээлэл үйлчилгээний ажлын мэдээний тайлан, мэдээний хоцрогдолын талаар ярив
 • Цахим хаяг нээж, УМэдээ түгээх ажлыг эрчимжүүлэх тал дээр зааварчилгаа өгөв
 • Багаж тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа, ашиглалтын талаар зааварчилав
 • Байгууллагад засвар, түлшэнд хөрөнгө шийдвэрлэх зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэж, үүрэг даалгавар өгөв.
 • Мэдээлэл байршуулсан ахлах синоптик инженер М. Күннур

Тухай root

Дахин шалгана уу!

Мөстөл судлалын өртөөний 2020оны Алтай Таван Богд дахь судалгааны явц

2020 оны 6-р сарын 21-оос эхлэн 9-р сарын 01-ны хүртлэх хугацаанд хоёр ээлж гарч  нийт  ...