Thursday , October 29 2020

“Хоггүй цэвэр Баян-Өлгий ” аянд цаг уурчид байгууллагын эргэн тойронг болон бүх нийтийн цэвэрлэгээнд оролцсон.


Мэдээлэл байршуулсан: АМДСангийн салбар

Тухай root

Дахин шалгана уу!

Үүлэнд зориудаар нөлөөлж хур тунадасны хэмжээг нэмэгдүүлэв

Тус сард нийт 10 удаа үүлэнд зориудаар нөлөөлж, хур тунадас нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаа явуулав. Эхний ...