Thursday , October 22 2020

Байгууллагын эргэн тойронг болон бүх нийтийн цэвэрлэгээнд оролцсон

Тухай root

Дахин шалгана уу!

Цэвдэгийн цэгийн мэдээ авсан

2020 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдөр экспедицийн ахлах техникч Ш.Еркебулан Газар зүйн хүрээлэнгийн мэргэжилтэн ...