Friday , August 14 2020

Байгууллагын эргэн тойронг болон бүх нийтийн цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцов

l

Мэдээлэл байршуулсан: МҮХэлтсийн АМДСангийн салбар

Тухай root

Дахин шалгана уу!

Аймгийн ургацын ургалтын байдалыг тодорхойлов

05,06,07 саруудад тунадасны хэмжээ олон жилийн дунджаас ахиу орсон боловч агаарын температур сэрүүхэн байсан учир ...