Sunday , March 29 2020

Ятгах тусам нягтал

Цагдаагийн газраас зохион байгуулсан “Ятгах тусам нягтал” аяныг сурталчлах сургалтанд  манай байгууллага хамт олноороо идэвхитэй оролцов.

Тухай root

Дахин шалгана уу!

Агаар бохирдуулах бодисын хаягдлын тооллогын ажил хийв

Монгол улсын агаарын тухай хуулийн  8 дцугаар зүйлийн 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5, 27 дугаар зүйлийн 27.1 ...