Saturday , August 15 2020

Ээлжит намрын шалган туслах ажил хийгдэв


Ээлжит намрын шалган туслах ажил нь Дэлүүн, Булган сумын чиглэлд 10 сарын 10-12-ны өдрүүдэд хийгдэж ажил байдалтай танилцаж үүрэг даалгавар өгч хариу зааварчилав. Мөн цаг уурын Автомат станцуудын харьцуулсан тоололт хийж баталгаажуулалтын гэрчилгээний хугацаа сунгуулав. Дөчинжил өртөөний Автомат станцад Logeriin тохиргоо хийж төвийн инженерүүдтэй хамтарч install уншуулав. Цэвдэг судлалын цэгүүдээс ээлжит мэдээлэл авч шинээр логер байршуулуулав. Гадаргын ус зүйн харуулуудад хөндлөн зүсэлт нивлер хийгдэж засвар тогтоов.

Тухай root

Дахин шалгана уу!

“Маскаа зүүцгэе” аянд цаг уурчид нэгдлээ.