Wednesday , August 21 2019

Синоптик инженерүүд мэргэшлийн үнэмлэх гардан авлаа

2019 оны 05 дугаар сарын 06 наас 10ны өдрийн хооронд УБ хотноо синоптикийн давтан сургалт зохион байгуулагдаж уг сургалтанд төвийн инженер Х.Жагсалаг болон М.Күннур нар амжилттай хамрагдаж мөн шинээр орсон инженер Б.Айнур 4 дүгээр сарын 1 нээс 7 хоног нислэгийн цаг уурт дадлагажиж улмаар нислэгт үйлчлэх эрхийн шалгалтанд хамрагдаж ЦУОШГазрын даргын 2019 оны А/125-р тушаалаар батлагдсан 3 жилийн хугацаатай “НИСЛЭГТ ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ” мэргэшлийн үнэмлэх олгогдсон болно. Синоптик инженерүүдэд ажлын амжилт хүсэе!

Тухай root

Дахин шалгана уу!

This is certainly a model utilized by many universities that are british publishers.

This is certainly a model utilized by many universities that are british publishers. Example 1: ...

Leave a Reply