Wednesday , November 20 2019

2019 оны 05 дугаар 31ний өдөр Байгууллагын Эцэг эхийн зөвлөл байгуулгынхаа алдарт эхийн одонтой ээжүүд, ажилчдын хүүхдүүдийг баярлууллаа

Жил бүрийн 06 дугаар сарын 01ний өдөр тохиодог Олон Улсын Хүүхдийн эрхийг хамгааллах өдрийг тохиолдуулан байгууллагын Эцэг эхийн зөвлөлөөс Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо, ажилчдын хамтын сангийн дэмжлэгтэйгээр  Алдарт эхийн одонтой ээжүүд, ажилчдын хүүхдүүдийг  хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэн бэлэг тарааж баярлуулав

Хөөр баяраар дүүрэн хүүхэд нас

Хүсэл мөрөөдөлөөр дүүрэн хүүхэд нас

Сурах хүслээр дүүрэн хүүхэд нас

Худал хэлж мэддэггүй хүүхэд нас

Хууран мэхлэж чаддаггүй хүүхэд нас

Тоглоом наадамаар дүүрэн хүүхэд нас

Томчуудын хайрыг татсан хүүхэд нас

Үргэлж тэмүүлэлтэй  хүүхэд нас

Тухай root

Дахин шалгана уу!

Хөрсний хүнд металлын шинжилгээг газар дээр автомат багажаар тодорхойлов

Азийн хөгжлийн банкны, Аймаг, сумын  төвийн бүсчилсэн хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр-ийн байгаль орчны зөвлөх, мэргэжэлтэнгүүдтэй ...

Leave a Reply