Friday , July 10 2020

Ээлжит хаврын Шалган туслах ажил хийгдсээр байна.

Баян-Өлгий аймгийн цаг уурын төвийн ээлжит шалган туслах ажлын хэсэг Ногооннуур Баяннуур, Алтай, Буянт сумын төвд ажиллаж ирлээ. ШТАжлын удирдамжийн дагуу Автомат станцуудын хэвийн ажиллагааг шалгаж харьцуулсан тоололт хийх, үзлэг үйлчилгээ, тохируулгын ажил гүйцэтгэх,  шалгах, туслах, зааварчилах, алдаа оноогоо хамтарч засах, тэргүүн туршлага солилцох, сургалт явуулах, шинэ технологийн дэвшилтүүдээс харилцан  суралцах, сумын удирдлагуудтай уулзах, шагнаж урамшуулах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна. Мөн Буянт сумын Буянт голын Сагсай-Буянт ус зүйн харуулыг шинээр төхөөрөмжилж, өндөршилийн тогтоож хэвийн ажиллагаанд оруулав.      

                                                                          ЦУТХэлтэс

Тухай root

Дахин шалгана уу!

Мэдээлэл үйлчилгээний хэлтсийн хурал

Энэ сарын 22-нд МҮХэлтсийн хурал зохион байгуулагдлаа. Хурлыг цаг үейн нөхцөлтөй холбоотой хүн бүр амны ...

Leave a Reply