Tuesday , September 17 2019

Нийтийн мод тарих үйл ажиллагаанд оролцов

Мэдээлэл байршуулсан Х.Хордгайм

Тухай root

Дахин шалгана уу!

Камера суурилуулав.

Тус төвийн контор, барилгын гадна, дотор талын камера эвдэрч ажиллагаагүй болсон тул дахин шинээр суурилуулав. ...

Leave a Reply