Thursday , June 20 2019
Онцлох мэдээ

Нийтийн мод тарих үйл ажиллагаанд оролцов

Мэдээлэл байршуулсан Х.Хордгайм

Тухай root

Дахин шалгана уу!

Нурсултан хотод KIOSH-2019 олон улсын хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн бага хуралд оролцов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *