Monday , November 18 2019

Хяналт шалгалт хийгдэв

Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн хэрэгжилт, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтанд хяналт шалгалт хийж бүртгэл судалгаа хийх, илэрсэн зөрчлийг  арилгуулах зорилготой Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, Баян-Өлгий аймаг дахь Тагнуулын ерөнхий газар, Мэргэжлийн хяналтын газрын мэргэжилтэнүүдийн бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг УЦУОШТөвийн БОШЛабораторид 2019 оны 05-р сарын 17 –нд гэнтийн шалгалт хийлээ.

Шалгалтын явцад  химийн бодисын хадгалалт, химийн бодисын ашиглалтын бүртгэл, бэлдсэн бодисын жагсаалтыг шалгаж, “Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журамыг чанд мөрдөж,  аюул ослын үед ажиллах төлөвлөгөөг орон нутгийн онцгой байдлын газраар батлуулж ажиллахаар үүрэг болгов.

Мэдээлэл байршуулсан М.Ботакөз

Тухай root

Дахин шалгана уу!

Хөрсний хүнд металлын шинжилгээг газар дээр автомат багажаар тодорхойлов

Азийн хөгжлийн банкны, Аймаг, сумын  төвийн бүсчилсэн хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр-ийн байгаль орчны зөвлөх, мэргэжэлтэнгүүдтэй ...

Leave a Reply