Фото мэдээ

Видео мэдээ

Мэдээллийн ил тод байдал

Шинэ мэдээ

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

Цаг уур, орчны мэдээлэл
Агаарын чанарын мэдээ
Байгаль орчны мэдээллийн сан
Хиймэл дагуулын бүтээгдэхүүн
Гамшгийн мэдээллийн систем
Орчны шинжилгээний нэгдсэн лаборатори
Эрдэм шинжилгээний номын сан
Үйлчилгээний үнэ тариф
Архивын үйлчилгээ
Танин мэдэхүй

Санал хүсэлт

Өргөдөл гомдол
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл
Тендерийн урилга